Tithe a oscailt le linn géarchéime

Téimid i gcomhpháirtíocht lenár bpobal chun tithíocht a thairiscint i gcásanna éigeandála, ó thubaistí nádúrtha go COVID-19.

Fuair 75,000 duine áit le fanacht le linn géarchéimeanna ó 2012 i leith.

Tairgeann óstaigh Airbnb ar fud an domhain tacaíocht nuair a theastaíonn sí go géar. Buail leis na daoine a chuidíonn leis sin tarlú.

Cuidímid le heagraíochtaí neamhbhrabúis eile tionchar buan a bheith acu.

Buail le cúpla comhpháirtí a chabhraigh le Airbnb.org a mhúnlú.

International Medical Corps

Soláthraíonn IMC seirbhísí éigeandála leighis agus seirbhísí gaolmhara dóibh siúd a mbíonn tionchar ag tubaistí orthu ar fud an domhain, agus cuireann sé ar fáil an oiliúint a theastaíonn ó dhaoine chun bogadh ó fhóirithint go féinmhuinín.

International Rescue Committee

Freagraíonn an IRC do na géarchéimeanna daonnúla is measa ar domhan, agus cabhraíonn sé le daoine, a ndéanann coimhlint agus tubaistí a saol agus a slite beatha a scriosadh, chun maireachtáil, téarnamh agus smacht a fháil ar a dtodhchaí.

HIAS

Is eagraíocht dhomhanda neamhbhrabúis Ghiúdach é HIAS a chuireann cosaint agus cúnamh ar fáil do dhídeanaithe, d'iarrthóirí tearmainn, agus do dhaoine eile ar díláithríodh iad le fórsa ar fud an domhain.

Build Change

Is eagraíocht um thubaistí a chosc agus chun téarnamh é Build Change a dhearann réitigh láidre tithíochta le pobail áitiúla.

Community Organized Relief Effort

Bíonn CORE i gceannas ar ullmhacht, freagairt, agus iarrachtaí téarnaimh do phobail atá buailte de bharr géarchéime nó atá i mbaol géarchéime mar gheall ar thubaistí.

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Is é IFRC an líonra daonnúil is mó ar domhan, ina bhfuil 192 de Chumainn Náisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg a oibríonn chun beatha daoine a shábháil agus dínit a chur chun cinn ar fud an domhain.
Lógó Airbnb.org
Lógó Mercy Corps

Is féidir linn atógáil, le chéile.

I mí Lúnasa 2018, bhuail sraith creathanna talún oileán Lombok san Indinéis. Seoladh oibrithe fóirithinte ó Mercy Corps amach chun obair téarnaimh a dhéanamh sa cheantar, agus bhí pobal agus áit chompordach le fanacht rompu.