Cuidigh linn tithíocht a chur ar fáil do níos mó daoine
Nuair a tharlaíonn tubaiste, is mian le Airbnb.org, lenár nÓstaigh agus lenár gcomhpháirtithe a bheith ann chun cabhrú le daoine áit le fanacht a fháil.
Tabhair tabhartas inniu

Tithe a oscailt le linn géarchéime

Téimid i gcomhpháirtíocht lenár bpobal chun tithíocht a thairiscint i gcásanna éigeandála, bíodh sin tubaistí nádúrtha nó coinbhleachtaí mórscála.

Ó 2012 i leith, fuair breis is 250,000 duine áit le fanacht le linn géarchéimeanna

Tairgeann óstaigh Airbnb ar fud an domhain tacaíocht nuair a theastaíonn sí go géar. Seo agat na daoine a chuidíonn leis sin tarlú.

A bhuí lenár bpobal domhanda Óstach, deontóirí agus eagraíochtaí comhpháirtíochta, bhí Airbnb.org ábalta níos mó ná 140,000 duine a chur le tithíocht shealadach.

An dóigh ar tháinig Carmen agus a pobal le chéile i ndiaidh Hairicín Maria.

Tugaimid bealach do phobail teacht le chéile nuair a tharlaíonn tubaistí. Trí chláir Airbnb.org, is féidir le daoine a dtithe a thairiscint saor in aisce do chomharsana ar gá dóibh fágáil.

Chabhraigh Airbnb.org le 100,000 duine atá ag teitheadh ón gcogadh le háit le fanacht a fháil.

Is féidr go nglacafadh sé na blianta ar phobal teacht chuige féin go hiomlán i ndiaidh tubaiste mhór. Cuidíonn Airbnb.org le tréimhsí fanachta a mhaoiniú d’oibrithe fóirithinte a bhfuil obair ríthábhachtach á déanamh acu chun pobail a atógáil.

Saol a chruthú atá bunaithe ar mhuintearas

Samhlaíonn Airbnb.org domhan inar féidir le gach duine áit fháilteach le fanacht a fháil in am an ghátair. Chun an fhís seo a bhaint amach do chách, chruthaigh Airbnb.org sraith gealltanas maidir le héagsúlacht, cothromas, ionchuimsiú agus inrochtaineacht.

Cuidímid le heagraíochtaí neamhbhrabúis eile tionchar buan a bheith acu.

Seo agat cúpla comhpháirtí a chabhraigh le Airbnb.org a mhúnlú.
Soláthraíonn IMC seirbhísí éigeandála leighis agus seirbhísí gaolmhara dóibh siúd a mbíonn tionchar ag tubaistí orthu ar fud an domhain, agus cuireann sé ar fáil an oiliúint a theastaíonn ó dhaoine chun bogadh ó fhóirithint go féinmhuinín.
Freagraíonn an IRC do na géarchéimeanna daonnúla is measa ar domhan, agus cabhraíonn sé le daoine, a ndéanann coimhlint agus tubaistí a saol agus a slite beatha a scriosadh, chun maireachtáil, téarnamh agus smacht a fháil ar a dtodhchaí.
Is eagraíocht dhomhanda neamhbhrabúis Ghiúdach é HIAS a chuireann cosaint agus cúnamh ar fáil do dhídeanaithe, d'iarrthóirí tearmainn, agus do dhaoine eile ar díláithríodh iad le fórsa ar fud an domhain.
Is eagraíocht um thubaistí a chosc agus chun téarnamh é Build Change a dhearann réitigh láidre tithíochta le pobail áitiúla.
Bíonn CORE i gceannas ar ullmhacht, freagairt, agus iarrachtaí téarnaimh do phobail atá buailte de bharr géarchéime nó atá i mbaol géarchéime mar gheall ar thubaistí.
Is é IFRC an líonra daonnúil is mó ar domhan, ina bhfuil 192 de Chumainn Náisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg a oibríonn chun beatha daoine a shábháil agus dínit a chur chun cinn ar fud an domhain.