Agus géarchéim ann, bí i d’Óstach.

Fáilte iontach do dhídeanaithe

Tá tréimhsí fanachta gearrthéarmacha ag teastáil faoi láthair ó aíonna ar dídeanaithe ón Afganastáin iad. Is féidir leat cuidiú, fiú murar óstáil tú riamh roimhe seo.

I mí Feabhra 2022, bhain Airbnb.org a sprioc amach maidir le háit fanachta a éascú do 20,000 aoi ar dídeanaithe as an Afganastáin iad. Ba é Airbnb, in éineacht le deontóirí eile do Airbnb.org, a mhaoinigh na tréimhsí fanachta seo. Le bhur gcuid tacaíochta, is féidir linn níos mó fós a dhéanamh. Cuidigh le tréimhsí fanachta a chur ar fáil do na chéad 20,000 dídeanaí eile trí dhul leis na mílte Óstach de chuid Airbnb.org chun tréimhsí fanachta gearrthéarmacha a thairiscint saor in aisce nó ar lascaine, nó tabhair airgead i gcomhair tréimhsí fanachta do dhaoine atá i ngátar.

Tairg áit le fanacht

Is féidir leat cuidiú le fáilte a chur roimh níos mó daoine trí fhanacht gearrthéarmach saor in aisce nó lascainithe a óstáil.

An dóigh a n-oibríonn an óstáil

  • Cuirfidh tú leaba chompordach, saoráidí bunúsacha, agus a oiread oícheanta as a chéile agus is féidir ar fáil.
  • Tá Airbnb.org i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí athlonnaithe a scagann aíonna ar dídeanaithe iad de réir incháilitheachta agus a chabhraíonn leo roimh a bhfanacht, lena linn agus ina dhiaidh.
  • Soláthraíonn Airbnb AirCover d'Óstaigh: $1 mhilliún in árachas dliteanais, $1 mhilliún i gcosaint damáiste, agus go leor eile.

Déan iniúchadh ar thuras na hóstála

Faigh tuilleadh eolais san Ionad Acmhainní faoi conas aíonna ar dídeanaithe iad a óstáil.

Aimsigh áit le fanacht

Chun áit le fanacht a fháil trí Airbnb.org, déan teagmháil ar dtús le ceann dár ngníomhaireachtaí athlonnaithe nó dár gcomhpháirtithe neamhbhrabúis.

Nuair a bheidh tú ceangailte leis an ngníomhaireacht athlonnaithe nó leis an gcomhpháirtí neamhbhrabúis, cuirfidh siad tréimhsí fanachta in áirithe ar do shon mar aoi ar dídeanaí thú agus comhordóidh siad íocaíocht ar na tréimhsí fanachta sin.

Cad a dhéanann gníomhaireachtaí athlonnaithe

Is gníomhaireachtaí athlonnaithe agus eagraíochtaí neamhbhrabúis eile iad ár gcomhpháirtithe a chuireann fáilte roimh dhídeanaithe ón Afganastáin. Tacaíonn na heagraíochtaí seo le daoine nuathagtha le tithíocht, cúram sláinte, tacaíocht phoist agus go leor eile a fháil.

Cad a dhéanann Airbnb.org

Cuireann Airbnb.org deontais agus teicneolaíocht ar fáil dár gcomhpháirtithe neamhbhrabúis chun tithíocht shealadach shlán a fháil dá gcliaint.

Ár gcomhpháirtithe

  • HIAS
  • CWS
  • International Rescue Committee

Tabhair tabhartas

Cuidíonn gach dollar a thugtar le freastal ar riachtanas criticiúil le haghaidh tréimhsí fanachta éigeandála.

Conas a oibríonn tabhartas

  • Rachaidh 100% de do thabhartas i gcomhair daoine a nascadh le tithíocht shealadach.
  • Ní ghearrann Airbnb.org táillí próiseála. Mar sin, cuidíonn gach dollar a thugann tú le daoine áit le fanacht a fháil.
  • Tá na tabhartais inasbhainte roimh cháin a mhéid a cheadaítear leis na dlíthe cánach áitiúla.

Conas a thugann Airbnb cúnamh

Tacú le hÓstaigh

Soláthraíonn Airbnb AirCover d'Óstaigh: $1 mhilliún in árachas dliteanais, $1 mhilliún i gcosaint damáiste, agus go leor eile.

Tréimhsí fanachta a mhaoiniú

Tá Airbnb agus a bhunaitheoirí ag tabhairt cúnaimh i gcomhair na chéad 20,000 fanacht d'aíonna ar dídeanaithe ón Afganastáin iad.

Táillí a tharscaoileadh

Tá Airbnb ag tarscaoileadh táillí Óstach agus aíonna ar gach fanacht Airbnb.org do dhídeanaithe.