Cuir tithíocht ar fáil do mharthanóirí an chreatha talún
Is féidir leat tacú le marthanóirí agus le céadfhreagróirí atá thíos leis na creathanna talún sa Tuirc agus sa tSiria.
Tabhair tabhartas inniu

Tithe a oscailt le linn géarchéime

Téimid i gcomhpháirtíocht lenár bpobal chun tithíocht a thairiscint i gcásanna éigeandála, bíodh sin tubaistí nádúrtha nó coinbhleachtaí mórscála.

Ó 2012 i leith, fuair breis is 250,000 duine áit le fanacht le linn géarchéimeanna

Tairgeann óstaigh Airbnb ar fud an domhain tacaíocht nuair a theastaíonn sí go géar. Seo agat na daoine a chuidíonn leis sin tarlú.

A bhuí lenár bpobal domhanda Óstach, deontóirí agus eagraíochtaí comhpháirtíochta, bhí Airbnb.org ábalta níos mó ná 140,000 duine a chur le tithíocht shealadach.

An dóigh ar tháinig Carmen agus a pobal le chéile i ndiaidh Hairicín Maria.

Tugaimid bealach do phobail teacht le chéile nuair a tharlaíonn tubaistí. Trí chláir Airbnb.org, is féidir le daoine a dtithe a thairiscint saor in aisce do chomharsana ar gá dóibh fágáil.

Chabhraigh Airbnb.org le 100,000 duine atá ag teitheadh ón gcogadh le háit le fanacht a fháil.

Is féidr go nglacafadh sé na blianta ar phobal teacht chuige féin go hiomlán i ndiaidh tubaiste mhór. Cuidíonn Airbnb.org le tréimhsí fanachta a mhaoiniú d’oibrithe fóirithinte a bhfuil obair ríthábhachtach á déanamh acu chun pobail a atógáil.

Saol a chruthú atá bunaithe ar mhuintearas

Samhlaíonn Airbnb.org domhan inar féidir le gach duine áit fháilteach le fanacht a fháil in am an ghátair. Chun an fhís seo a bhaint amach do chách, chruthaigh Airbnb.org sraith gealltanas maidir le héagsúlacht, cothromas, ionchuimsiú agus inrochtaineacht.

Cuidímid le heagraíochtaí neamhbhrabúis eile tionchar buan a bheith acu.

Seo agat cúpla comhpháirtí a chabhraigh le Airbnb.org a mhúnlú.
Soláthraíonn IMC seirbhísí éigeandála leighis agus seirbhísí gaolmhara dóibh siúd a mbíonn tionchar ag tubaistí orthu ar fud an domhain, agus cuireann sé ar fáil an oiliúint a theastaíonn ó dhaoine chun bogadh ó fhóirithint go féinmhuinín.
Freagraíonn an IRC do na géarchéimeanna daonnúla is measa ar domhan, agus cabhraíonn sé le daoine, a ndéanann coimhlint agus tubaistí a saol agus a slite beatha a scriosadh, chun maireachtáil, téarnamh agus smacht a fháil ar a dtodhchaí.
Is eagraíocht dhomhanda neamhbhrabúis Ghiúdach é HIAS a chuireann cosaint agus cúnamh ar fáil do dhídeanaithe, d'iarrthóirí tearmainn, agus do dhaoine eile ar díláithríodh iad le fórsa ar fud an domhain.
Is eagraíocht um thubaistí a chosc agus chun téarnamh é Build Change a dhearann réitigh láidre tithíochta le pobail áitiúla.
Bíonn CORE i gceannas ar ullmhacht, freagairt, agus iarrachtaí téarnaimh do phobail atá buailte de bharr géarchéime nó atá i mbaol géarchéime mar gheall ar thubaistí.
Is é IFRC an líonra daonnúil is mó ar domhan, ina bhfuil 192 de Chumainn Náisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg a oibríonn chun beatha daoine a shábháil agus dínit a chur chun cinn ar fud an domhain.