Tabhair áit do dhaoine ina mbeidh siad ar a suaimhneas le linn géarchéime.

Óstáil tréimhse fanachta.

I gcás éigeandála, is féidir leat a bheith ansin do do phobal trí áit le fanacht a chur ar fáil do dhaoine le linn géarchéime, dídeanaithe san áireamh.
Tosaigh ag óstáil
Cé leis a mbeidh tú ag cabhrú
Is féidir le do spás sólás a thabhairt do theaghlach atá ag aslonnú mar gheall ar loscadh sléibhe, dídeanaí a bhfuil turas á dhéanamh aige nó aici chun beatha duine a shábháil, nó oibrí fóirithinte a imscaradh i ndiaidh hairicín.
  • “Bhí a fhios againn go raibh riosca ann d'oibrithe riachtanacha ina n-áiteanna fostaíochta. An smaoineamh ná 'conas is féidir linn cabhrú ar shlí níos forleithne'?"

    Erika, Óstach Airbnb.org d’oibrithe ar an líne thosaigh

Turas fanachta

An chaoi le tosú ag óstáil

An bhfuil tú réidh le clárú? Treoróimid thú trí conas do liostú a chruthú agus a roinnt le haíonna. Chun tosú, ní bheidh uait ach spás compordach agus cúpla oíche infhaighteachta.

Seiceáiltear incháilitheacht agus aitheantas an aoi

I gcás roinnt tréimhsí fanachta, deimhníonn Airbnb.org aitheantas agus incháilitheacht na n-aíonna. I gcás tréimhsí fanachta eile, oibríonn Airbnb.org le heagraíochtaí ar leith chun aitheantas aíonna agus a ngá le tithíocht shealadach a dheimhniú. Go minic, bíonn tú in ann comhrá a dhéanamh le hionadaithe den chlár nó le haíonna ionchasacha le linn an phróisis áirithinte.

Táimid anseo duitse

Cuireann Airbnb AirCover ar fáil d'Óstaigh agus d'aíonna. Cuimsíonn AirCover d'Óstaigh $1 mhilliún USD in árachas dliteanais, $3 mhilliún USD i gcosaint damáiste, agus eile. Tá teorainneacha agus eisiaimh áirithe i bhfeidhm.

Tabhair tabhartais i gcomhair tréimhsí fanachta.

Déantar na milliúin daoine ar fud an domhain a easáitiú óna dtithe mar gheall ar choinbhleacht agus ar thubaiste. Cuidíonn tabhartais leis an gcostas ar chóiríocht shealadach a chlúdach.
Tabhair tabhartas anois
Tacaíonn 100% de do thabhartas le daoine le linn géarchéime.
Tarscaoilimid na táillí seirbhíse go léir, mar sin cuidíonn gach dollar a thugann tú le daoine áit le fanacht a fháil nuair a bheidh sé de dhíth orthu go crua. Is féidir le do tabhartas cabhrú le teaghlach dídeanaithe áit le fanacht a fháil nuair a thagann siad ar dtús, nó le hoibrí fóirithinte lena scíth a ligean i ndiaidh lá fada.
  • “Tháinig mé chun na tíre seo mar dhídeanaí agus déanfaidh mé mo dhícheall rud éigin a thabhairt ar ais mar gheall ar an méid a tugadh dom."

    Aime, deontóir in Davie, Florida, SAM

    “Tá baint agam le forbairt, seirbhís agus for-rochtain pobail le cúig bliana is tríocha. Creidim gur chóir cuidiú le daoine eile ar bhealaí inbhraite, inbhuanaithe agus inchiallaithe."

    Michael, deontóir in Philadelphia, Pennsylvania, SAM

Conas a dhéanann do thabhartas níos mó

Tá Airbnb ag tabhairt freisin

Tá foireann saineolaithe neamhbhrabúis agus teicneolaíochta againn atá ag obair go crua chun ár dtionchar a mhéadú. Íocann Airbnb na costais oibriúcháin go léir chun é sin a dhéanamh.

Tá na táillí próiseála go léir tarscaoilte

Ní ghlacaimid cion choíche, mar sin, cuidíonn gach dollar a thugann tú le daoine teach a fháil nuair a bheidh sé de dhíth go crua orthu.

Tá tabhartais inasbhainte roimh cháin

Tá do thabhartas inasbhainte roimh cháin a mhéid a cheadaítear de réir na ndlíthe áitiúla. Gheobhaidh tú admháil cánach chun cabhrú leat súil a choinneáil ar d'asbhaint.

Freagraí ar do cheisteanna.

Seo agat ár n-óstaigh agus ár n-aíonna.

Déanaimis ceangal.